k o l e k t i f f           g a l e r i e           k o n t a k t           s h o p

v ý s t a v y           a k c e           p r d e l

Výstava "Evangelium sv.Marka" - Klášter Želiv - 2004

Již v roce 2003 se KOSA prezentovala v zámku na Želivě.
Okamžitě po skončení přišla nabídka výstavy pro rok 2004,
tentokrát přímo v lukrativních prostorách ambitu želivkého kláštera.
Pan František Vrátný, kurátor želivských výstav, zároveň nabídl i téma: "Evangelium sv. Marka".

plakát 
plakát
1/2 Kosy 
1/2 Kosy
Tom Růžička 
Tom Růžička
Tom Růžička
Tom Růžička
Radim Kořínek 
Radim Kořínek
Radim Kořínek 
Radim Kořínek
Pavel Klíma 
Pavel Klíma
Pavel Klíma
Pavel Klíma
Pavel Klíma 
Pavel Klíma
Rozjímání 
Rozjímání
p. Vrátný 
Pan Frant. Vrátný
s Bratrem
S Bratrem


<< - zpět