k o l e k t i f f           g a l e r i e           k o n t a k t           s h o p

v ý s t a v y           a k c e           p r d e l

"KOSA '03" - zámek Želiv - 2003


 
plakát
 
zámek Želiv
 
instalace
 
instalace
 
Petr Štěpánek
 
Pavel Klíma
 
Petr Štěpánek
 
Radim Kořínek
 
Tomáš Růžička
 
expozice
 
expozice
 
hodnocení


<< - zpět