k o l e k t i f f           g a l e r i e           k o n t a k t           s h o p
"Jsme skupina
ne nově a ani ne převratně
objevujících těch ...
... mučedníků čisté, nyní čisté prostoty.
Prostoty ještě nehotových,
ale již rozhodnutých individualit.

A co je individualita?
A co je "nová" malba?
A co je lidstvo?
A co je vesmír?

Musíme se hlavně sjednotit.
Dohodnout se!
A stát si za tím.
Ano zatím.
Ano!"


Tom Růžička Pavel Klíma Petr Štěpánek Radim Kořínek Katarína Lászlová Jan Říha Radim Král


kosa is the best

[CNW:Counter]