k o l e k t i f f           g a l e r i e           k o n t a k t           s h o p

Tomáš Růžička

* 1972
žije v Táboře

vzdělání:
1991 - 1996 - PF JU v Českých Budějovicích (čj - vv)
práce:
1996 - 1999 - učitel vv a čj na Gymnáziu v Táboře
1999 - 2002 - grafik v reklamním studiu Rudi
od 2002 - vlastní grafické studio VividTom Růžička Pavel Klíma Petr Štěpánek Radim Kořínek Katarína Lászlová Jan Říha Radim Král


kosa is the best