k o l e k t i f f           g a l e r i e           k o n t a k t           s h o p

Petr Štěpánek

* 1972
žije v Praze

vzdělání:
1991 - 1996 - PF JU v Českých Budějovicích (bi - vv)
1996 - 2004 - FA ČVUT v Praze
práce:
1999 - 2000 - ArchitekturBüro Sturm, Linz (A)
od 2004 - www.koucky-arch.czTom Růžička Pavel Klíma Petr Štěpánek Radim Kořínek Katarína Lászlová Jan Říha Radim Král


kosa is the best