k o l e k t i f f           g a l e r i e           k o n t a k t           s h o p

Pavel Klíma

* 1971
žije v Oboře u Tábora

vzdělání:
1991 - 1996 - PF JU v Českých Budějovicích (čj - vv)
práce:
1996 - 2003 - učitel vv a čj na 5.zš v Táboře
od 2003 - ředitel ZŠ Malšice
Tom Růžička Pavel Klíma Petr Štěpánek Radim Kořínek Katarína Lászlová Jan Říha Radim Král


kosa is the best